Una amable, una trista, una petita pàtria. (Bureo Músiques, 2011)

BacallarSec
Càmera i muntatge : Xepo W.S.
Assistent: Jeanne Keller

http://bsec.ws